Dobre Dane to integracja, konwersja i migracja danych zapewniająca jakość danych i trafne decyzje! Mapa | Demo | Doświadczenie | Publikacje |Zapytanie
DobreDane - Strona Główna
Problem Metoda Rozwišzanie

Po wielu latach doświadczeń w budowie oraz wspieraniu systemów informatycznych klasy ERP, CRM, Middleware, realizacji projektów zwiększających jakość danych (integracja, konwersja, i migracja danych) i w oparciu o wypracowaną metodykę i posiadając autorskie oprogramowanie postanowiliśmymy stworzyć kompleksowe rozwiązanie zapewniające wysoką jakość danych.

Filarami systemu Dobre Dane są trzy elementy: metodyka, narzędzia, oraz wieloletnie doświadczenie. Dzięki takiej kombinacji jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość danych, sprostać każdemu wyzwaniu i uporządkować nawet największy bałagan informacji. Jesteśmy w stanie pobierać dane z najróżniejszych źródeł, żeby gromadzić je oraz standaryzować w jednym, stworzonym specjalnie dla tych celów repozytorium. Jednym słowem, Dobre Dane zapewnią jakość danych i trafne decyzje!

Dobre Dane zapewnią jakość danych i trafne decyzje!

To sformułowanie brzmi jak truizm, ale bardzo często jakość danych jest marginalizowana podczas podejmowania strategicznych decyzji odnośnie rozwoju większości firm. Główna uwaga skupia się z reguły na wyborze i wdrożeniu najlepszego narzędzia informatycznego. Po zrealizowaniu nawet najbardziej ambitnego projektu często okazuje się, że nie spełnia on pokładanych nadziei, ponieważ system opiera się na..... starych danych!!!

W wielu wypadkach gromadzone przez nas dane mają najróżniejszy charakter, gromadzone są w różnych formach i na różnych nośnikach, co obniża jakość danych w przedsiębiorstwie. Brak centralnego repozytorium oraz jednolitych standardów powoduje, że posiadane dane tracą całą swoją wartość i stają się jedynie archiwum przechowującym historyczne zapiski o działaniu organizacji, w którym odnalezienie jednoznacznych informacji graniczy z niemożliwością.

Integracja, konwersja i migracja danych

W przypadku zaistnienia opisanej powyżej sytuacji potrzebna jest migracja danych. Na proces ten składa się standaryzacja danych (ustalanie końcowej postaci danych), integracja danych (process zbierania danych z wielu istniejących w organizacji źródeł i składowania ich w jednym repozytorium), konwersja danych (przetwarzanie danych do ustalonych standardów) oraz migracja danych (proces przenoszenia danych do systemu docelowego).

Przeprowadzenie procesu zwiększającego jakość danych (integracja, konwersja i migracja danych) zagwarantuje Państwu posiadanie wiarygodnych danych w ustalonej postaci. Takie dane są w stanie znacznie ułatwić wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem typu CRM czy ERP, work-flow czy hurtowni danych. Jednocześnie umożliwi to wykorzystanie istniejących już w firmie narzędzi.

Zapewni to Państwu możliwość podejmowania strategicznych decyzji w oparciu o rzetelne fakty, jednocześnie minimalizując poniesione koszty.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi artykułami zamieszczonymi w sekcji Publikacje w celu odkrycia problemów związanych z danymi, niespodzianek jakie może spowodować integracja, konwersja oraz migracja danych oraz metod zapewniających wysoką jakość danych.